Na Jahorini dana 25. i 26. 2018. godini u zajedničkoj organizaciji Centara za edukaciju sudija i tužilaca u RS, FBiH i Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u inostranstvu održan je seminar za tužioce i ovlaštena službena lica. Seminaru je prisustvovalo 29 učesnika, a edukatori su bili: Sabina Sarajlija, tužiteljica Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Adam Schwartz, tužilac Odjel za borbu protiv pranja novca i oduzimanje nezakonito stečene imovine (MLARS), Ministarstvo pravosuđa SAD, Mersudin Pružan, tužilac Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Senad Hasanspahić, Federalni porezni inspektor Porezna uprava FBiH, Bojana Jolović, tužilac Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Dalibor Bingas, tužilac Šef Odsjeka za korupciju, organizirani i privredni kriminal, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, Vedran Alidžanović, tužilac Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.