У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије   и   јавне тужиоце   за 2018. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у РС, дана 19. септембра 2018. године одржан је семинар на тему „Координација и надзор тужиоца над радом полиције током предузимања радњи доказивања у истрази“.

Едукатор семинара је била госпођа Гордана Радујко, окружни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, док је семинару присуствовало 12 учесника. Едукатор је на почетку и на крају семинара, у складу са Препорукама Peer Review Европске комисије усвојеним од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ, припремила анонимни тест од 12 питања за све учеснике, како би се упоредило досадашње знање учесника и знање учесника након семинара.

У складу са дневним редом, у првом дијелу излагања, госпођа Радујко је презентовала уводни дио са посебним освртом на овлаштења тужиоца и овлаштених службених лица у истрази, указујућу и на разлике између овлаштених службених лица и полицијских службеника, док је у другом дијелу презентовала радње доказивања у истрази, сваку појединачно, те праксу и проблеме у сарадњи тужиоца и овлаштених службених лица.