Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i CEST u FBiH zajedno sa Projektom „Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu“, kofinansiranim od strane Evropske Unije i Vlade SR Njemačke, a implementiranom kroz GIZ, uz CILC (Centar za međunarodnu pravnu saradnju Holandije) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije, organizovao je i održao dva seminara na temu „Zaštita ličnih podataka“

Prvi seminar je održan u Tarčinu 10. septembra 2018. godine za nivo najviših pravosudnih instanci u BiH, i to: Vrhovni sud RS i FBiH, Republičko tužilaštvo RS i Federalno tužilaštvo FBiH, Sud BiH, Tužilaštvo BiH, i Apelacioni sud i Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH, dok je 11. septembra isti seminar održan na Jahorini za grupu sudija i tužilaca sa okružnih/kantonalnih nivoa.

Edukatori su bili: Samira Čampara, pomoćnica direktora, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, Radovan Kešelj, šef odsjeka, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH,Vaida Linartaite, Ured za zaštitu podataka, Eurojust; Sónia De Sousa Pereira, Ured za zaštitu podataka, Europol i Graham Sutton, ekspert iz oblasti zaštite podataka.