U hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci u periodu od 6. do 7. septembra 2018. godine, održan je seminar u zajedničkoj organizaciji Centra za edukciju sudija i tužilaca u RS i Lucid Linx-a, na temu „Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“

Seminaru su prisustvovali sudije, tužioci i ovlaštena službena lica iz MUP-a RS, Poreske uprave RS.

Edukatori su bili May James, Darko Datzer, Mujanović Eldan i Nermin Kadribašić, konsultanti na Projektu „Podrška reformama u BiH“.