Дана 6. јула 2018. године у хотелу „Леотар“ у Требињу, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској у сарадњи са USAID-ом у оквиру „Пројекта подршке правосуђу“  организовао је другу радионицу на тему израде буџета и аргументовања буџетског захтјева и фискалне процјене утицаја под називом „Припрема буџетских захтјева и израда фискалних изјава“.

Едукаторице на радионици су биле госпођа Светлана Радовановић, помоћница министра финансија у Министарству финансија Републике Српске и госпођа Мерџа Хандалић-Плахоњић, експертица за буџетско планирање, док је обуци присуствовало 20 учесника из реда предсједника судова, главних тужилаца, шефова одјељења и службеника задужених за израду буџета у Републици Српској.

Фокус прве радионице, одржане 20. марта 2018. године у Теслићу, био је на буџетском календару и припреми трогодишњих приједлога приоритета за израду Документа оквирног буџета у складу са буџетском Инструкцијом број 1, док је фокус друге радионице био на припреми годишњег буџетског захтјева и пратећег образложења у складу са буџетском Инструкцијом број 2.