Поштовани, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2018. годину, у сарадњи са Нотарском и Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области на тему „Регистрација пословних субјеката и права несагласних акционара и затезне камате на потраживањима у страној валути“.

Семинар је одржан дана 28. јуна 2018. године у просторијама Центра, док су едукатори семинара били госпођа Јованка Јовановић, предсједница Окружног привредног суда у Добоју, госпођа мр Бранка Скоко, судија Вишег привредног суда у Бањалуци и господин Драго Туркеш, предсједник Вишег привредног суда у Бањалуци. Семинару је присуствовало укупно 37 учесника из реда судија привредних судова у Републици Српској, стручних сарадника, приправника, адвоката и нотара.