Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је 28. јуна 2018. године, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2018. годину, организовао семинар из извршне области на тему „Актуелна питања из области извршног поступка с посебним освртом на рад судских извршитеља“.

Едукаторица семинара је била госпођа Весна Мишић, судија Окружног суда у Бањалуци, док је семинару присуствовало укупно 45 учесника из реда судија судова свих нивоа у Републици Српској, стручних сарадника, приправника, судских извршитеља и адвоката.