U Briselu (Belgija), je dana 18.-19. juna 2018.godine, u organizaciji Evropske komisije EU održana Međunarodna konferencija na temu ''Oblikovanje budućnosti Evropske pravosudne edukacije pogodne za pravdu u 21. vijeku'' u čijem radu su učestvovali predstavnici 37 nacionalnih institucija koje se bave pravosudnom edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija u zemljama Evrope.

Ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, u radu konferencije je učestvovao Direktor Tomislav Čavić.

Na početku Konferencije prisutnima su se obratili: Vera Jourova - Komesar za pravdu, korisnike i rodnu ravnopravnost, Marinho Pinto - Predstavnik Evrpskog parlamenta, Miglena Tachev - direktor Nacionalnog instituta pravosuđa iz Bugarske i Kees Sterk - predsjednik Evrpske mreže predsjednika pravosudnih savjeta.

Cilj ove Konferencije je bio da se kroz direktne razgovore o rezultatima pisane javne rasprave i kroz radne grupe i radionice, u koje su učesnici bili podjeljeni drugog dana konfedencije, sagleda evaluacija trenutne Strategije evropske pravosudne edukacije i kroz moguće ideje za budućnost edukacije u pravosuđu pripreme i odrede nove strategije pravosudne edukacije u zemljama Evrope, te da se podjele odgovornosti u novoj Strategiji, oblikuje budućnost edukacije pravosuđa u eri digitalizacije, postigne bolja upotreba finansijskih istrumenata i bolje mjerenje rezultata nove Sttrategije.

Konferencija je bila prilika za dijalog učesnika i razmjenu iskustava iz različitih institucija koje se bave pravosudnom edukacijom u zemaljama Evrope, u vezi različitih praksi, u kojim diskusijama su se identifikovali izazovi i odredile buduće akcije oko potencijalne međunarodne saradnje ovih institucija.