Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2018. годину организовао семинар из привредноправне области на тему „Поступак у привредним споровима“.

Семинар је одржан дана 11. јуна 2018. године у просторијама Центра, а едукатор семинара је био господин Богдан Гајић, судија Вишег привредног суда у Бањалуци. Семинару су присуствовала укупно 42 учесника, од којих је 25 судија окружних привредних судова у Републици Српској и Вишег привредног суда у Бањалуци, 10 адвоката, 6 приправника, 5 стручних сарадника и један судија Врховног суда Републике Српске.

Циљ овог семинара јесте да се отклоне недоумице и проблеми са којима се судије привредних судова сусрећу у свом раду, а како би се уједначила судска пракса, те побољшала ефикасност привредних судова. Имајући у виду обимност наведене теме, истој је било потребно посветитити цјелодневну обуку.