U Banjoj Luci, dana 12. juna 2018. godine, u prostorijama Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS, održan je seminar izkrivičnopravne oblasti za novoimenovane sudije i javne tužioce na temu: Vještina pisanja i obrazloženja presude. Edukator je bila gospođa Olga Pantić, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci. Seminaru su pored novoimenovanih sudija i tužilaca, prisustvovali i glavni okružni javni tužilac OJT Banjaluka i njegov zamjenik, koji su značajno doprinijeli diskusiji na seminaru, te nekoliko pripravnika.