U okviru Programa početne obuke za novoimenovane sudije i tužioce u prostorijama Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, dana 5. juna 2018. godine održan je seminar na temu „Tehnike izrade tužilačkih akata“.

Edukator seminara je bio gospodin Vukašin Kondić, okružni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji je prije početka seminara, u skladu sa Preporukama Peer Review Evropske komisije usvojenim od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, pripremio anonimni test od 15 pitanja za sve učesnike, kako bi se uporedilo dosadašnje znanje učesnika i znanje učesnika nakon seminara.

Cilj ovog seminara je da se novoimenovani javni tužioci upoznaju sa tehnikama izrade tužilačkih akata, naročito optužnice, te da se ukaže na eventualne propuste u izradi tih akata, a kako bi se isti u budućnosti izbjegli.