Poštovani, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj je u okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2018. godinu organizovao seminar iz vanparnične oblasti na temu „Sudska praksa iz vanparnične oblasti s posebnim osvrtom na uređenje međe i oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti“.

Seminar je održan u četvrtak, 31. maja 2018. godine, a edukatorica seminara je bila sudija Selma Šaćirović iz Osnovnog suda u Bijeljini, dok je seminaru prisustvovalo oko 40 učesnika iz sudova svih nivoa u Republici Srpskoj.

U skladu sa dnevnim redom, u prvom dijelu izlaganja edukatorica je govorila uopšteno o vanparničnim postupcima, te specifičnosti postupka za uređenje međa, dok je u drugom dijelu izlaganja edukatorica govorila o postupku za oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, kao i o sudskoj praksi u vanparničnim postupcima. Edukatorica je ,takođe, pripremila svoje stručne radove iz navedenih oblasti koji su poslati učesnicima na njihove e-mail adrese i objavljeni na web stranici Centra.Značaj ovog seminara ogleda se u zajedničkim zaključcima edukatorice i učesnika prilikom razmatranja pozitivnih propisa iz vanparnične oblasti i problema koji se javljaju u praksi prilikom primjene istih, te potreba za izmjenom Zakona o vanparničnom postupku Republike Srpske.