Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској дана 4. јуна 2018. године, у Бањој Луци, у просторијама ЦЕСТ-а у РС одржао је семинар на тему „Закон о катастру и премјеру РС“. Семинару су присуствовале судије са свих нивоа, представници Правобранилаштва РС и адвокати.

Тему семинара изложили су госпођа Невенка Митрић, судија Окружног суда у Бањој Луци и Миленко Сарић, Начелник Одјељења за другостепени поступак у оснивању и одржавању катастра непокретности, РУГИПП.

Семинару је присуствовало око 80 учесника, који су семинар оцијенили високим оцјенама, а због важности теме, предложено је да се понови овај семинар.