U okviru Programa početne obuke za novoimenovane sudije i javne tužioce za 2018. godinu, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS je u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom BiH i Fondacijom Udružene žene Banja Luka organizovao seminar na temu „Rodna (ne)ravnopravnost- predrasude i stereotipi“.

Seminar je održan u periodu   od 28. do 30. maja 2018. godine u hotelu „Sunce“ u Neumu. Edukatorice seminara su bile Ivanka Marković, profesorica na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Banjaluci, Amela Bašić Tomić, koordinatorica Sigurne kuće u Banjaluci i Gorica Ivić, projekt koordinatorica Fondacije Udružene žene.

Značaj seminara ogleda se u ozbiljnijem pristupanju problematici nasilja u porodici koja je doživjela ekspanziju i predstavlja opasan korov društva, te uticaj na nosioce pravosudnih funkcija da pravilnom istragom i strožijim kaznama ostvare ciljeve generalne i specijalne prevencije i time doprinesu zaštiti žrtava i smanjenju slučajeva nasilja.