U hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci u periodu od 31. maja do 1. juna 2018. godine, održan je seminar u zajedničkoj organizaciji Centra za edukciju sudija i tužilaca u RS i Lucid Linx-a, na temu „Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“. Seminaru su prisustvovali sudije, tužioci i ovlaštena službena lica iz MUP-a RS, Poreske uprave RS, Agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Edukatori su bili May James, Darko Datzer, Mujanović Eldan i Nermin Kadribašić, onsultanti na Projektu „Podrška reformama u BiH“. Na samom početku seminara, učersnicima se pored predstavnika CEST-a u RS, obratila i zamjenik direktora Projekta.