Дана 22. маја 2018. године, у просторијама Центра за едукацију судија и тужилаца у РС у Бањој Луци, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је уз подршку Мисије ОЕБС-а одржао семинар на тему „Покретање поступка у предметима дискриминације пред судовима у БиХ и Европским судом за људска права у Стразбуру“.

Циљ семинара је да се обраде материјалне и процесне одредбе Закона о забрани дискриминације, те да се учесницима представи начин покретања поступка у предметима дискриминације пред надлежним судовима. Материјалне и процесне одредбе овог закона представио је Милош Богичевић, правни савјетник ОЕБС-а, уз кратак преглед индиректне дискриминације према међународним прописима и прописима Европске уније, а други излагач је био господин Емир Прцановић, директор удружења „Ваша права“.