У организацији Центра за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске и Центра за едукацију судија и тужилаца Федерације БиХ, уз подршку USAID - Пројекат правосуђа у БиХ и Мреже АCCOUNT- (Антикорупцијска мрежа организација цивилног друштва у БиХ), 16. и 17. маја 2018. године у Сарајеву у хотелу „Holiday“, одржан је округли сто на тему „Управни спорови који се односе на јавне набавке- Пракса Суда БиХ.“

Поред судија и стручних сарадника који раде на управним споровима, округлом столу су присуствовали и представници Агенције за јавне набавке БиХ и Уреда за разматрање жалби БиХ (УРЖ).

На округлом столу закључено је како би се многи недостаци који постоје у Закону о јавним набавкама БиХ који производе одређене нејасноће и потешкоће у тумачењу и примјени, могле отклонити допунама и измјенама Закона које су у току. У том смислу изражена је потреба за интензивнијом комуникацијом између представника Суда БиХ (који је надлежан за провођење управног спора у вези са јавним набавкама у БиХ), Агенције за јавне набавке и УРЖ, те Вијећа министара БиХ као предлагача закона. Такође је закључено да би било пожељно проширити надлежност УРЖ како би се смањио број судских спорова.