U Neumu je dana 15. i 16. maja 2018.godine, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH održana XIV Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini, na kojoj je ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske učestvovao Direktor Tomislav Čavić.

Na konferenciji, koju je otvorio Predsjednik VSTS BiH gosp. Milan Tegeltija, učesnicima je prezentiran Godišnji izvještaj VSTS BiH za 2017.godinu, Godišnji izvještaj Ureda Disciplinskog tužioca VSTS BiH za 2017.godinu, te Preporuke ''Peer Review'', stručnih misija Evropske komisije, koje se odnose na imenovanje, ocjenjivanje, disciplinsku odgovornost i etiku, te na edukaciju i stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija.

U okviru posebne tačke dnevnog reda ''Edukacija i stručno usavršavanje sudija i tužilaca'' predstavljen je desetogodišnji rad Centra za sudsku dokumentaciju VSTS BiH, kao i analiza iskazanih potreba nosilaca pravosudnih funkcija za edukacijom.

Drugog dana konferencije, održan je panel predsjednika sudova na kojem su razmatrane teme: Analiza efikasnosti i kvaliteta rada sudova, Rješavanje predmeta u razumnom roku, te teme koje su predložili predsjednici sudova za diskusiju.

Na odvojenom panelu glavnih tužilaca, razmatrane su teme: ''Peer Review'' preporuke koje se odnose na ocjenjivanje i imenovanje javnih tužilaca, Procesuiranje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima u BiH i Procesuiranje predmeta organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.

Na kraju, na plenarnoj sjednici predsjednika sudova i glavnih tužilaca su usvojeni zajednički zaključci koji se odnose na sudove i na tužilaštva u BiH.