“Objavljivanje odluka sa punim obrazloženjem u disciplinskim predmetima koje se vode protiv sudija i tužilaca doprinosi uspostavi bolje disciplinske prakse. Takođe, na ovaj način jača se povjerenje javnosti u transparentnost disciplinskog postupka”, rekla je u Sarajevu disciplinska tužiteljica iz Kalifornije (SAD) Victoria Henley na seminaru za predstavnike pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini (BiH).

Ona je pojasnila kako je ključno detaljno obrazložiti razloge za donošenje određene odluke u disciplinskom predmetu protiv nekog sudije ili tužioca, te naglasila da je to neizostavna komponenta pravičnog suđenja.

“Od sudija i tužilaca očekuje se da poštuju etičke kodekse koji promovišu visoke standarde profesionalnog ponašanja. Transparentnost disciplinskih odluka i jačanje povjerenja građana ključni su u procesu integracija ka Evropskoj uniji. Upravo zato važno je da razgovaramo o ovim temama”, rekao je jedan od učesnika zamjenik glavnog disciplinskog tužitelja Mirza Hadžiomerović.

Ovaj seminar organizovali su su centri za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije BiH uz podršku USAID Projekta pravosuđa u BiH. Na seminaru je učestvovalo oko 40 predstavnika pravosudne zajednice u BiH, uključujući većinu članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, članove disciplinskih komisija, te predstavnike Ureda disciplinskog tužioca i predstavnike Sekretarijata VSTV BiH.