У просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у РС у Ул. Булевар војводе Степе Степановића 60 одржана је радионица „Условни отпуст са посјетом заводским институцијама“у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, а сходно Програму специјалистичке обуке за судије и тужиоце који поступају у предметима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у предметима у којима су дјеца и малољетници оштећени кривичним дјелом, у Бањалуци,

Едукатори су били Драган Улетиловић, судија за малољетнике Основног суда у Бањој Луци и Ненад Миркоњ, инспектор за извршење кривичних санкција према малољетницима, Министартсво правде РС.

Након излагања, организована је посјета одјељењу Васпитно-поправног дома у КПЗ Туњице.