U period od 19. – 20. aprila 2018., u Hotelu “Sunce”, Neum i od 26.-27. aprila 2018., u Hotelu Central Park, Trebinje, Centar za edukaciju sudija i tužilaca u RS u saradnji sa Centrom za edukaciju sudja i tužilaca u FBiH i Savjetom Evrope, održao je dva dvodnevna seminara. Ovi seminari održavaju se u okviru Projekta: Jačanje kapaciteta Institucije Ombudsmana za ljudska prava za borbu protiv diskriminacije, a sa ciljem produbljivanja dijaloga između Institucije Ombudsmana, kao centralnog organa za borbu protiv diskriminacije i pravosudnih institucija. U okviru ovog projekta predviđeno je održavanje još jedne ovakve edukacije.

Edukatorice su bile: Nikolina Katić iz Ureda Zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava i Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica, Ustavni sud BiH.