Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској у сарадњи и уз подршку Мисије ОЕБС-а  у Босни и Херцеговини,  дана 18. и 19. априла 2018. године, у хотелу „Кардиал“ у Теслићу држао је семинар из кривичноправне области за судије и тужиоце на тему: Унапређење сарадње и размјена искустава у предметима насиља у породици“.Едукатори су били: предсједник Окружног суда у Приједору Душко Милоица; Миланко Кајганић, тужилац Тужилаштва БиХ, и Жељка Милеуснић, МУП РС.

Циљ семинара је био да се размијене искуства припадника полицијских структуура и правосуђа тј. тужилаца и судија, због чега су на семинар укључени и припадници МУП-а РС који раде на предмтима насиља у породици.

Семинар је оцијењен највишим оцјенама, уз посебно истицање важности присуства оваквим семинарима и припадника полиције.