Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској у сарадњи са Центром за едукацију судија и јавних тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, те Пројектом јачања тужилачких капацитета Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ВСТС) организовао је дана 17. априла 2018. године у хотелу „Терме“ на Илиџи семинар на тему „Преговарање у кривичном поступку“

Едукатори семинара су били Адис Хећимовић, Правни савјетник, ВСТС БиХ и Сабина Сарајлија, Кантонални тужилац, Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево.

Теме које су обрађене су сљедеће: Припрема за преговарање; Почетак преговарања; Комуникација у преговарању; Размјена информација и „цјењкање“; Савјети за успјешно преговарање; Поступање у ситуацији противљења; Завршетак преговарања; Правни оквир за преговарање у кривичном поступку; Преговарање у циљу склапања споразума о признању кривице.