Дана 13. априла 2018. године, у у шросторијама Основног суда у Зворнику, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је уз подршку Мисије ОЕБС-а одржао семинар на тему „Покретање поступка у предметима дискриминације пред судовима у БиХ и Европским судом за људска права у Стразбуру“.

Циљ семинара је да се обраде материјалне и процесне одредбе Закона о забрани дискриминације, те да се учесницима представи начин покретања поступка у предметима дискриминације пред надлежним судовима. Материјалне и процесне одредбе овог закона представио је Милош Богичевић, правни савјетник ОЕБС-а, уз кратак преглед индиректне дискриминације према међународним прописима и прописима Европске уније, а други излагач је била Лејла Хаџимешић, консултант Мисије ОЕБС-а, која је представила Програм за сузбијање дискриминације у БиХ.