17. и 18. април 2018. године, Стразбур, Француска

Дана 17. и 18. априла 2018. године, у граду Стразбуру у Француској, у оквиру заједничког програма Европске уније и Савјета Европе - JUFREX „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи“ одржана је студијска посјета делегације судија, тужилаца и адвоката, тренера за члан 10. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода Савјету Европе и Европском суду за људска права, као и састанак Управног одбора програма. Поменути програм се проводи у три, међусобно повезане компоненте, а бави се слободом изражавања, односно чланом 10. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода у земљама региона, односно у Босни и Херцеговини, Србији, Косову, Црној Гори, Македонији и Албанији.