Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2018. годину организовао семинар из привредноправне области на тему „Трговање хартијама од вриједности“.

Едукатор семинара је била госпођа Биљана Јоветић-Бушиноска из Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, док је семинару присуствовало 20 учесника из судова у Републици Српској.

Значај овог семинара огледа се у томе да одређен број судија не познаје довољно структуру тржишта капитала нити начин фукнционисања истог, те су се учесници путем ове едукације боље упознали са структуром тржишта, надлежностима Комисије за хартије од вриједности, међусобном и међународном сарадњом надзорних органа, те свим другим питањима који се тичу теме трговања хартијама од вриједности, с посебним освртом на акције и акционарство.