Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској у четвртак 29. марта 2018. године, одржао је семинар из кривичне области за судије и тужиоце на тему: Поступак за изадавање казненог налога“. Семинар је одржан у просторијама Центра за едукацију судија и тужилаца у РС, а излагач је био: др Раденко Јанковић, окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањој Луци.

Подтеме које су обрађене су: Основне карактеристике и рјешења уупоредном законодавству, Стављање захтјева за издавање казненог налога, Одлучивање о захтјеву за издавање казненог налга и рочиште за изјашњење оптуженог; Пресуда којом се издаје казнени налог и правни лијекови против пресуде.