INTER-PROFESIONALNI SEMINAR ZA PRAVOSUĐE I MEDIJSKE AKTERE, NA TEMU:   '' INTERNET I GOVOR MRŽNJE''

U Konjicu, u hotelu ''Garden - City'' je od 29. - 30. marta 2018.godine, u okviru JUFREX projekta Savjeta Evrope ('' Jačanje pravosudne eksperize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi''), a u organizaciji Savjeta za štampu u BiH,  održan je inter-profesionalni seminar za predstavnike pravosuđa i medija na temu: ''Internet i govor mržnje'', na kojem je pozvan i učestvovao i Tomislav Čavić – Direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Cilj ovog seminara/radionice je jačanje pravosudne ekspertize i razumjevanja slobode govora i slobodnog  i odgovornog novinarstva u medijima BiH, kao i osnaživanje novinara da slijede etičke standarde profesionalnog izvještavanja, te zloupotrebi slobode govora od neodgovornih pojedinaca, te unapređenje krivičnih zakona u BiH kod  određivanja i sankcionisanja govora mržnje.

Na seminaru/ radionici su uzeli učešće:  Tom Law – novinar i Direktor za kampanje i komunikacije Mreže za etičko novinarstvo (EJN) iz Velike Britanije, Ljiljana Zurovac _ izvršna Direktorica Savjeta za štampu u BiH, članovi Komisije za žalbe Savjeta za štampu u BiH, prof. dr. Enes Osmančević – profesor na katedri za žurnalistiku na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Mehmed Halilović – medijski stručnjak i ex-Ombudsman za medije u BiH, Emir Povlakić -predstavnik Regulatorne agencije za komunikacije BiH i član Biroa Komiteta za medije i nove komunikacione servise pri Savjetu Evrope (CDMC), te više predstavnika elektronskih i štampanih medija u BiH, policijski istražitelji za borbu protiv kompjuterskog kriminala iz MUP-a, kao i sudije i tužioci iz Bosne i Hercegovine.