U hotelu “Kardial, u Tesliću, Centar za edukaciju sudija I tužilaca u RS u saradnji sa Centorm za edukaciju sudja i tužilaca u FBiH i Savjetom Evrope, održao je dvodnevni seminar. Ovaj seminar održava se u okviru Projekta: Jačanje kapaciteta Institucije Ombudsmana za ljudska prava za borbu protiv diskriminacije, a sa ciljem produbljivanja dijaloga između Institucije Ombudsmana, kao centralnog organa za borbu protiv diskriminacije i pravosudnih institucija. U okviru ovog projekta predviđeno je održavanje još tri ovakve edukacije za različite grupe.

Edukatorice su bile: Nikolina Katić iz Ureda Zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava i Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica, Ustavni sud BiH.

Seminaru je prisutvovalo 36 sudija iz cijele BiH.