U Banjoj Luci, u periodu 19.-20. marta 2018., održan je seminar na temu „Provođenje istrage u predmetima ratnih zločina“. Učesnici su bili stručni saradnici i istražioci koji rade na predmetima ratnih zločina ili namjeravaju da rade na tim predmetima. Seminar je podržan od strane OEBS Projekta „Praćenje rada na predmetima ratnih zločina“ u saradnji sa Mehanizmom za međunarodne krivične sudove. Edukatori su bili: Igor Cimeša, okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i Lejla Sudić Hendo, referent za dokumentaciju Tužilaštva MKSJ.Teme koje su obrađene na seminaru su: Značaj materijalnih dokaza u predmetima ratnih zločina, Poteškoće u pribavljanju i izvori materijalnih dokaza, dokazi Elektronskog sistema objelodanjivanja (EDS) i sudske baze MKSJ (JDB), Postupak pribavljanja dokaza EDS i JDB. Učesnici su upoznati sa načinom korištenja ove dvije baze, organizovane su im praktične vježbe pristupa ovim bazama, a dodijeljene su im i pristupne šifre za navedene baze. Na kraju seminara učesnicima su uručeni certifikati o uspješno završenoj obuci.