Дана 20. марта 2018. године у хотелу „Кардиал“ у Теслићу, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској у сарадњи са Центром за едукацију судија и јавних тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и USAID-ом у оквиру „Пројекта подршке правосуђу“ организовао је обуку на тему „Израда буџета – аргументовање буџетског захтјева у свјетлу планирања додатних буџетских расхода и фискална процјена утицаја-веза са стратешким плановима.

Едукаторице обуке су биле госпођа Светлана Радовановић, помоћница министра финансија у Министарству финансија Републике Српске и госпођа Зухра Османовић Пашић, експертица за буџетско планирање, док је обуци присуствовало око 30 учесника из реда предсједника судова, главних тужилаца, шефова одјељења и службеника задужених за израду буџета у Републици Српској.