У  хотелу „Босна“ у Бањој Луци  9. 3. 2018. године Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској у сарадњи са Свјетском Банком и Министарсвом правде Републике Српске одржао је семинар на тему Уновчење имовине стечајног дужника и продаја стечајног дужника као правног лица.

Едукатори су били: Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда Бањалука и проф. Др Горан Радивојац, Економски факултет Бањалука.