POČETNA OBUKA ZA STRUČNE SARADNIKE

U skladu sa Programom početne obuke za 2018. godinu, u  prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, održan je prvi ovogodišnji seminar za stručne saradnike zaposlene u sudovima i tužilaštvima svih nivoa u Republici Srpskoj.

Na ovom seminaru koji je pohađalo 65 učesnika, od strane edukatora, gospodina Milenka Milekića, predsjednika Osnovnog suda u Banjaluci, obrađen je  Modul I prve godine obuke pod nazivom „Nosioci pravosudne funkcije i društvo“. 

U prvom dijelu izlaganja obrađena je tema pod nazivom „Međunarodni standardi i organizacija pravosuđa u Bosni i Hercegovini“, dok je u drugom dijelu izlaganja obrađena tema pod nazivom „Profesionalni i etički standardi u međunarodnom i domaćem zakonodavstvu“.