POČETNA OBUKA ZA NOVOIMENOVANE SUDIJE I TUŽIOCE

U okviru Programa početne obuke za novoimenovane sudije i tužioce u Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, dana 2 .marta 2018. godine održan je seminar na temu „Glavni pretres“.

Edukator seminara je bila gospođa Olga Pantić, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci, a seminaru su pored novoimenovanih sudija i tužilaca prisustvovala i lica iz specijalističke obuke, što ukazuje na značaj navedenog seminara.

Cilj ovog seminara je bio osposobljavanje novoimenovanih sudija i tužilaca za uspješno održavanje i rukovođenje glavnim pretresom, te ukazivanje na najčešće greške i propuste koji se pojavljuju prilikom rada.