НОВИНЕ У КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ РС

Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској у петак 9. фебруара 2018. године, одржао је семинар из кривичне области за судије и тужиоце на тему: Нова рјешења у материјалном кривичном законодавству у свјетлу доношења Кривичнoг законика РС“. Семинар је одржан у просторијама Центра за едукацију судија и тужилаца у РС, а излагачи су били: госпођа Марија Аничић – Згоњанин, предсједница Окружног суда у Бањалуци и Проф. др Љубинко Митровић, Омбудсман за њудска права Босне и Херцеговине.

Семинару је присуствовало 67 учесника, судија и тужилаца из цијеле РС. Изложене су све измјене у односу на претходни Кривични закон РС, а закључак је да има доста пропуста и неразумљивих рјешења, што ће вјероватно захтијевати што скорије измјене истог.