ODRŽAN PRIPREMNI SASTANAK ZA KURS UČENJA NA DALJINU

“ZABRANA DISKRIMINACIJE”  

Dana 8. februara 2018. godine, u hotelu Marriott u Sarajevu, održan je pripremni sastanak za kurs učenja na daljinu na temu „Zabrana diskriminacije“ u okviru HELP edukacije o ljudskim pravima za pravnike kao zajedničke inicijative Evropske unije i Savjeta Evrope s ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj pod nazivom “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“ u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izlagači su bili Valentina Boz, koordinatorica projekta „HELP na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ Vijeće Evope – Ured u Beogradu, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, konsultant Vijeća Evrope i asistent u Institutu pravnih studija, Poljska akademija nauka i mr Mladen Šain, voditelj kursa.

Sastanku su prisustvovali polaznici kursa iz reda sudija, javnih tužilaca i stručnih saradnika iz pravosudnih institucija Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.