Regionalna konferencija ''MEDIJI I VLADAVINA PRAVA'' u organizaciji BIRN – Balkanske istraživačke mreže

u Sarajevu, 25. januar 2018.godine

Dana 25. januara 2018.godine u hotelu ''Sarajevo'' u Sarajevu je održana Regionalna konferencija ''Mediji i vladavina prava'' u organizaciji BIRN-a – Balkanske istraživačke regionalne mreže, na kojoj su, pored velikog broja novinara i urednika učestvovali Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratila Mirna Buljugić, direktorica BIRN-a u BiH i Nataša Garlof-Jonkers – Rukovodilac Odjela za odnose sa javnošću, kulturu i politiku Ambasade SR Njemačke u BiH.

Izlagači po određenim panelima su bili urednici i analitičari BIRN-a, novinari nekoliko dnevnih listova iz BiH i Srbije, potparoli sudova i policije, kao i Minka Kreho, sudija Suda BiH, Danijela Trajković. javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju i  Ljiljana Zurovac iz Vijeća za štampu BiH.

BIRN je u okviru projekta koji je sproveden u 2017.godini uz podršku Pakta za stabilnost Federalne kancelarije vanjskih poslova SR Njemačke, sproveo regionalnu studiju, koja je ispitala kako mediji izvještavaju o organizovanom kriminalu i korupciji u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i na Kosovu, koja je nakon svestrane analize medijskih sadržaja pokušala identifikovati profesionalne izazove, pritiske i ograničenja sa kojima se suočavaju medijske kuće širom regiona kada je u pitanju izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji.

Provedena studija je kao rezultat, u svom izvještaju  istakla da su većina medija u BiH pod direktnim ili indirektnim uticajem političkih krugova i da su medijski izvještaji o organizovanom kriminalu i korupciji većinom instrumentalizovani od strane vladajuće elite i političkih blokova u čemu se kao najekstremniji slučaj ističe medijsko izvještavanje u Srbiji.

Osim toga, ključna prepreka boljem izvještavanju novinara na ove teme je nedostatak stručne osposobljenosti, odnosno iskustva i znanja, posebno iz oblasti prava, adekvatne obuke i edukacije novinara, kao i profesionalne vještine za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji, pogotovo kada su u pitanju složeni sudski postupci.