U Mostaru, u hotelu „Mepas“, održana je trodnevna edukacija edukatora na temu „Jačanje ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“, u periodu od 29.11.-1.12.2017.godine. Edukatori na ovom seminaru su bili Dženana Radončić, viša asistentica Pravnog fakulteta Univerziteta  u Zenici i Ivana Roagna, predavač, stručnjakinja Vijeća Evrope. Šesnaest učesnika, potecionalnih budućih edukatora na temu diskriminacije, su imali priliku da tokom ova tri dana edukacije, usvoje brojne vještine koje im mogu koristiti kao budućim edukatorima. Osim vještina, učesnici su detaljnije upoznati sa pojmom diskriminacije kao i sa sudskom praksom, kako na domaćim sudovima tako i na Evropskom sudu za ljudska prava.