SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA TUŽIOCE

Organizovani i privredni kriminal, 15 - 16. novembar 2017., Bjelašnica

Na Bjelašnici, u hotelu „Bjelašnica“, u periodu od 15-16. novembra 2017. godine, održana je još jedna specijalistička obuka za tužioce iz oblasti organizovanog i privrednog kriminala. Radi se o specijalističkoj obuci koja je započeta još 2016. godine, koja se implementira kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Ovaj seminar pored ovog projekta podržao je i USAID Projekat pravosuđa u BiH.
Obuci su prisustvovali već unaprijed delegirani tužioci svih nivoa tužilaštava entiteta, Brčko distrikta BiH, i Tužilaštva BiH, dok su edukatori su bili: Oleg Čavka, tužilac Tužilaštva BiH, Tatjana Kosović, sudija Suda BiH i dr Stefan Trunk, viši javni tužilac, Dizburg, Njemačka.