U Tesliću, u periodu 26.-27. Oktobra 2017., održan je seminarna temu „Provođenje istrage u predmetima ratnih zločina“. Učesnici su bili tužici, sudije i istražioci koji rade na predmetima ratnih zločina ili namjeravaju da rade na tim predmetima. Seminar je podržan od strane OSCE Projekta „Praćenje rada na predmetima ratnih zločina“. Edukatori su bili: Munib Halilović, federalni tužilac Federalnog tužilaštva FbiH, Igor Cimeša, okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i Sanel Pajević, kantonalni tužilac Hercegovačko neretvanskog kantona.