14. i 15. septembra 2017. godine u Budvi, Crna Gora, održana je radionica „Bolji pristup pravdi u Jugoistočnoj Evropi (SEE)“ u organizaciji Regionalnog Centra za životnu sredinu Centralne i Istočne Evrope (REC).

Radionici su prisustvovali sudije, tužioci, predstavnici ministarstava i akademici iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, učestvovali su Sanja Stefanović, sudija Okružnog suda u Banjaluci i Milorad Krkeljaš, sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.

Događaj je organizovan na marginama Šestog sastanka strana UNECE Arhuske konvencije, omogućavajući učesnicima da iskoriste znanja pravnih stručnjaka iz oblasti Arhuske konvecije prisutnih u Budvi na dva uporedna događaja i glavnom događaju UNECE-a. Stvorena je interaktivna platforma koja omogućava učesnicima da razmijene iskustva, rade na studijama slučaja, razgovaraju o pravosudnoj saradnji i rješavaju velike teškoće i praznine u primjeni prava na pristup pravdi.

Više informacija o ovom događaju dostupno je na http://aarhus.rec.org/training-for-judges.html