Dana 16.10.2017.godine u Sarajevu, Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u ime CEST RS, zajedno sa direktorm Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji  Bosne i Hercegovine Arbenom Murtezićem potpisao je Memorandum o saradnji sa Policijskom akademijom MUP-a FBiH, Upravom za policijsku obuku MUP-a RS i Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova iz Mostara.

Ovim Memorandumom je uređen cilj i način saradnje između strana potpisnica u pogledu korištenja kapaciteta ovih institucija, razmjene resursa i stručnih znanja i iskustava, a radi vršenja kvalitetnije edukacije policijskih službenika i tužilaca u Bosni i Hercegovini.

Strane potpisnice Memoranduma imaju za cilj ostvaritii kontinuiranu međusobnu saradnju koja podrazumijeva uspostavljanje zajedničke edukacije tužilaca i policijskih službenika, a sve sa ciljem poboljšanja rezultata zajedničkog rada i jačanja tužilačkih kapaciteta u borbi protiv svih oblika kriminaliteta, prevashodno u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i prijetećeg terorizma, a za što je podršku dao i program koji sprovodi VSTS BiH.