U organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, u prostorijama Okružnog suda u Trebinju dana 12. oktobra 2017. godine održan je seminar iz  krivičnog prava na kojem su razmatrana aktuelna pitanja iz prakse okružnih sudova Istočno Sarajevo i Trebinje.

Moderatori seminara su bili Duško Popić, sudija i predsjednik krivičnog odjeljenja u Okružnom sudu u Trebinju i Zinaida Husić, sudija i predsjednik krivičnog odjeljenja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.