Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској, у сарадњи и уз подршку УНИЦЕФ-а, у уторак, 3. октобра 2017. године у Бањалуци, одржао је семинар за судије на темуНајбољи интерес дјетета у грађанским споровима и  спорови око старатељства

Тему семинара изложиле су судије Окружног суда у Бањалуци, Божана Вулић и судија Основног суда у Бањалуци, Славица Славнић.

Подтеме које су обрађене су: Конвенција о правима дјетета;Повјеравање дјетета- искуства из праксе; Којим критеријима се утврђује најбољи интерес дјетета; Саслушање дјетета - искуства из праксе; Спорови око старатељства- примјери из праксе; Хитност у рјешавању поступка; Право дјетета на изражавање мишљења у складу са УН Конвенцијом о правима дјетета;  Улога центра за социјални рад у бракоразводним парницама и код одређивања старатеља – примјери из праксе.