"PREVENCIJA SEKSUALNOG I RODNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVANJA U SUDOVIMA I TUŽILAŠTVIMA"

Jahorina, 4.oktobar 2017.godine

Na Jahorini je dana 4.oktobra 2017.godine održan seminar za imenovane savjetnike u sudovima i tužilaštvima na temu: "Prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u sudovima i tužilaštvima", koji je organizovan od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, u saradnji sa "Atlanskom inicijativom" i uz podršku ambasade Kraljevine Švedske.

U uvodnom obraćanju, gdin Tomislav Čavić, Direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, je ispred CEST RS pozdravio prisutne učesnike radionice i zahvalio se partnerima iz Atlanske inicijative i predstavniku ambasade Kraljevine Švedske na tehničkoj i finansijskoj pomoći i saradnji u realizaciji ovog seminara.

Istakao je da je ova radionica nastavak već provedenih aktivnosti u proteklom periodu na edukaciji iz ove oblasti i da pruža izuzetnu priliku imenovanim savjetnicima u sudovima i tužilaštvima da razmjene dosadašnja iskustva u obavljanju svoje dužnosti u funkciji savjetnika, te da podjele nedoumice i izazove na koje nailaze prilikom organizovanja orjentacija ili rješavanja pitanja neželjenog ponašanja sa kojim se susreću u radnom okruženju u kojem rade.

Ovo je ujedno prilika da se podsjetimo i na pravni okvir i dostignuće u poznavanje Smjernica na temu pristupa i postupka u rješavanju konfliktnih situacija na radnom mjestu, u slučajevima seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.

Predavači na ovom seminaru su bili: Slavica Tadić, predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku, Mirela Mujagić, psiholog u Kantonalnom sudu Bihać i Edis Veladžić, savjetnik i sudija u Opštinskom sudu Velika Kladuša.