URUČENI CERTIFIKATI TUŽIOCIMA ZA USPJEŠNO ZAVRŠENU OBUKU IZ OBLASTI „KORUPCIJE“

U Sarajevu, dana 25. maja 2017. godine u hotelu „Holiday“ upriličena je dodjela certifikata tužiocima za uspješno završenu obuku iz oblasti korupcije. Radi se o obuci koja je trajala tokom 2016. i 2017. godine, a edukatori su bili domaći i međunarodni eksperti specijalizovani za otkrivanje i procesuiranje predmeta koruptivnih krivičnih djela, obuka je organizovana je od strane Centra za za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH kroz projekat Viosokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH: „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ kojeg podržavaju vlade Švicarske i Norveške, u partnerstvu sa USAID-ovim Projektom pravosuđa u BiH. Iz Republike Srpske, obuku je uspješno završilo šest (6) tužilaca.

Dodjeli certifikata prisustvovali su direktor CETS-a u RS, gospodin Tomislav Čavić, direktor CEST-a u FBiH, gospodin Arben Murtezić, direktorica Ureda za demokratiju Misije USAID-a u BiH Shanley Pinchotti, predstavnik ambasade Švicarske, a certifikate je svečano uručio gospodin Milan Tegeltija, predsjednik Visokogh sudskog i tužilačkog savjeta BiH.