Udruženje sudija Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Federacije Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskim komorama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,  organizovalo je I Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti, pod radnim nazivom „Uporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i regiji“. Savjetovanje je organizovano u Etno selu “Stanišići“, pored Bijeljine u trajanju od 11. do 13. maja 2017. godine.

 

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske je kao jedan od suorganizatora Savjetovanja, u okviru svojih prava i obaveza, pružio podršku što uspješnijoj organizaciji i održavanju ovog Savjetovanja, koje ima tendenciju da preraste u tradicionalno.