Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, putem Ureda za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) i Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci (ICITAP), u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH je, u hotelu “Bristol”, u Sarajevu, 04., 05. i 06. 04. 2017. godine organizovala seminar “Organizovani kriminal i korupcija”.Obuka je organizovana za tužioce, policijske istražioce i zajedničke istražne timove/udarne grupe o proaktivnim istragama u krivičnim djelima korupcije, finansijskim prijevarama i krivičnim djelima protiv privrede.

Predavači na seminaru su bili stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država (gosp. Walter Perkel, Rezidentni pravni savjetnik, Ministarstvo pravde SAD/OPDAT, Republika Srbija; gosp. John Bivona, pravni ataše, Ambasada SAD u BiH / LEGAT i gosp. Beth Sreenan, Rezidentna pravna savjetnica, Ministarstvo pravde SAD/OPDAT, Republika Hrvatska), Republike Srbije (gosp. Goran Jović, tužilac, Tužilaštvo za organizovani kriminal; gosp. Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda i gosp. Jasmina Milanović-Ganić, tužilac, Tužilaštvo za organizovani kriminal) i Bosne i Hercegovine (gosp. Senad Osmić, tužilac Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i gosp. Damir Vranešić, inspektor SIPA-e).

Na kraju trećeg radnog dana, učesnicima seminara su svečano dodijeljeni certifikati.