18-19.maj, Trebinje; Tema: Usaglašavanje sudske prakse u BiH - građanski panel;
23-25.maj, Sarajevo; Tema: Korupcija i koruptivna krivična djela;
30.maj, Istočno Sarajevo; Tema: Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju;
30-31.maj, Sarajevo; Tema: Kibernetički kriminal;
30-31.maj, Banja Luka; Tema: Specifičnosti suđenja u predmetima korupcije;
5.juni, Banja Luka; Tema: Neispunjenje ugovornih obaveza iz ugovora o privredi;
6.juni, Banja Luka; Tema: Sudski nadzor krivičnih sankcija prema maloljetnicima sa posjetom zavodskoj ustanovi;
8-10.juni, Neum; Tema: XV Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti;
14-15.juni, Vlašić; Tema: Stečaj i likvidacija;
16-18.juni, Neum; Tema: XV Međunarodno savjetovanje "Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse";